Көчөттү орогон лента

Толугураак

Көчөттү таңып байлаган жип

Толугураак

Зайтун Көчөтүн таңып байлаган жип

Толугураак

Жүзүм сабагын байлоочу жип

Толугураак

Кыска алманы байлоочу жип

Толугураак

Бутакты ачуучу жип

Толугураак

Декоратив өсүмдүктөрдү байлаган жип

Толугураак

Эң кыска бутакты ачуучу аппарат

Толугураак

Орточо кыскалыктагы бутак ачуучу аппарат

Толугураак

Памидорду таңып байлоочу бекиткич

Толугураак

Көлөкө кылуучу бекиткич

Толугураак

Көчөт баштыгы

Толугураак

Көчөттү эмдөөчү паста

Толугураак

Омега Көчөт эмдөөчү аппарат

Толугураак

Көчөттү Эмдөөчү Машина

Толугураак

Көчөттү эмдөөчү бычак

Толугураак

Жыгач мамычалардын калпактары

Толугураак

Темир мамычанын калпагы

Толугураак

Тор чатыр бекиткич

Толугураак

Торду жыйноочу аппарат

Толугураак

Теплица илмеги (Памидор, Бадырың үчүн)

Толугураак

Теплица илмеги

Толугураак

Көңдөй кайырмак

Толугураак

Мөмө жыгачтарын таяган бешилик

Толугураак