Эң кыска бутакты ачуучу аппарат


Жаңы отургузулган көчөттүн бутактарын 45° жана 90° ийип жаткыруу үчүн колдонулат. Эң башындагы бутактардан башталат. Кийинчерек жаңы чыга баштаган бутактарды да кайруу үчүн өтө ыңгайлуу. Бутакты канчалык ийгиңиз келсе ошончо аралыкты сиз ченеп коё аласыз. Оңой тагылгандыктан экономдуу болуп саналат. Кыска алма, кыска гилас, зайтун жана өрүктөө колдонууга ыңгайлуу.