Памидорду таңып байлоочу бекиткич


Памидорду таңып байлоочу бекиткичтин эни 23 мм- 25 мм. Өсүмдүктүн өзөгү менен бутактарында колдонууга ыңгайлуу. Өсүмдүккө зыяны жок. Составында күндүн Ультракызгылт (УК) нурларынан коргоочу заттар болгондуктан күнгө күйбөйт. Көп жылдык.

1 каробкада 10.000 даана бар.