Көңдөй кайырмак өсүмдүктүн негизги өзөгүн чогуу кармап жыгылуусун алдын алат. Бул продукция өсүмдүккө зыян тийгизбей бекем кармоого жарайт.

1 пакетте=10.000 даана болот.