Тор чатыр бекиткич эки бөлүктөн турат. Торду чатырдагы зымга байлап, тайгылуусун токтотот. Тордун ортосундагы жыш токулган жерге жүк түшүп, тордун жешилген жерлерине оордук түшүүсүнө мүмкүнчүлүк бербейт. Тордун шамалда учуп кетүүсүн, мамычанын үстүндөгү жерлерге тийип жыртылуудан коргойт. Составында күндүн Ультракызгылт (УК) нурларынан коргоочу заттар болгондуктан күнгө күйбөйт.