Мөмө жыгачтарын таяган бешилик


Мөмө берген дарактардын бутактары сынбасын деген максатта колдонулат. Бутактарды таяп туруусу үчүн бешилик формасында. Ийкемдүү болгондуктан бутактарга зыяны тийбейт.