Жыгач мамычалардын калпактары


Жыгач мамычалар үчүн атайын жасалган калпактар, тордун мамычага тийип жешилүүсүн азайтат. Көпкө чыдайт жана күндүн Ультракызгылт (УК) нурларына күйбөйт.