Көчөттү Эмдөөчү Машина


Көчөттөргө көз, жаруу жана омега деген 3 түрдүү эмдөө жасалат. Бул кайчы менен көчөттөрүңүздү өзүңүз оңой эле эмдей аласыз. Эмдөөчү кайчынын үч даана эмдөө бычагы бар, алар менен бүчүр көз эмдөөсү, омега эмдөөсү жана (камчы кыйыштыруу эмдөөсүн) V эмдөөсүн жасай аласыз.

Ыңгайлуу, оңой жана жеңил түзүлүшү менен мол түшүм алуу максатында айыл чарбада кеңири колдонулган өзгөчө компоненттеринин жардамы менен жасалган эмдөө кайчысы 3 түрдүү эмдөө жасай алат. Кайчынын бардык компоненттеринин запастары бар, бычагы менен башка бөлүктөрүн алмаштырууга болот. Атайын курчутулган бычактары менен була туткасы көпкө чыдайт.

Колдонуу ыкмасы: Эмдей турган бутакты же сабакты пластик кутуга жайгаштырыңыз. Бир колуңуз менен кармап турган эмдөө кайчысын жаап коюңуз. Ошол эле ыкманы эмдей турган башка бутактарга да жасасаңыз болот. Кескен эки башка бутакты бириктирип, атайын жасалган эмдөө лентасы менен бекем байлаңыз. Эмдөө процедурасы бүттү. Эмдөө кайчысынын ичинен чыккан бычактардын жардамы менен жасала турган эмдөөнүн түрлөрү төмөндө сүрөттө көрсөтүлгөн.

Эмдөө туура жүргүзүлсө 90%-99% пайдалуу болот. Эмделген жер сөзсүз түрдө силикон лента менен таңылсын. Башка байлоочу каражаттар менен каалаган жакшы натыйжа алынбоосу мүмкүн.

Бул аппарат менен жүзүм сабагына, жаңгакка, роза гүлдөргө жана башка мөмө дарактарына эмдөө жасасаңыз болот.
1. Көз түрүндөгү эмдөө, запас бычагы LAMGEM
2.Омега түрүндөгү эмдөө, запас бычагы OMEGA
3. Калем түрүндөгү эмдөө, запас бычагы