Көчөттөр менен чырпыктар үчүн атайын жасалган баштыктар дын составында күндүн Ультракызгылт (УК) нурларынан коргоочу заттар болгондуктан күнгө күйбөйт, ар түрдүү аба-ырайына туруштук бере алат. Көп жыл бою колдоно аласыз. Эскертүү: 2 жылдык

Эни& Бою   Ачылгандагы эни   Калыңдыгы   Баштыктын кеңдиги    Килосу & даанасы  
7x12 11 0.45 2x2 320
8x12 12 0.50 2,5x2,5 300
10x20 14 0.50 2x2 150
11x22 15 0.50 2x2 130
12x25 17 0.50 2,5x2,5 100
12x22 16 0.50 2x2 120
12x35 18 0.50 2,5x2,5 70
13x25 19 0.50 3x3 90
13x27 19 0.50 3x3 80
13x32 19 0.50 3x3 50
14x25 22 0.50 4x4 70
15x28 23 0.50 4x4 65
15x30 22 0.50 4x4 60
17x30 25 0.50 4x4 55
18x35 28 0.55 5x5 50
20x35 30 0.55 5x5 35
25x40 39 0.55 7x7 30
25x45 39 0.55 7x7 25
30x50 50 0.60 10x10 20