Кыска алманы байлоочу жип


Ийкемдүү байланган жиптер көчөттөрдү зымдарда жешилип калуудан коргойт, ушундай жол менен көчөткө көп зыян тийбейт. Ошондой эле көчөткө форма берген байлоочу жиптердин жардамы менен көчөт сиз каалаган формада чоңоёт. Ийкемдүү болгону үчүн тынымсыз чоңойгон көчөттү кыспайт жана зыян бербейт. 2, 3, 4, 5, 6 мм калыңдыкта дайыма өндүрүлөт. Байлоочу жиптин калыңдыгын көчөттүн көңдөйүнө жараша тандоо зарыл. Минимум 5 жылдык колдонуу мөөнөтү бар. 4 кгдык пакеттерде 50 кгдык каптарда сатууга чыккан. Составында күндүн Ультракызгылт (УК) нурларынан коргоочу заттар болгондуктан күнгө күйбөйт.