Көлөкө кылуучу бекиткич


Торду байлоочу бекиткичтер торду ортодон бири-бирине байлоо үчүн колдонулат. Көп жүк болсо өзүнөн өзү ачылат. Системанын бузулуусун алдын алат. Бекиткич 4 бөлүктөн турат. Кааласаңыз жогору жактагы тешиктер аркылуу карабин менен да колдонсоңуз болот. Составында күндүн Ультракызгылт (УК) нурларынан коргоочу заттар болгондуктан күнгө күйбөйт.