Məhsullar

Ağac Calama Lenti

Ətraflı məlumat

Ting Bağlama İpi

Ətraflı məlumat

Zeytun Ağacı Bağlama İpi

Ətraflı məlumat

Tənək Bağlama İpi

Ətraflı məlumat

Alçaqboy Alma Bağlama İpi

Ətraflı məlumat

Budaq Ayırma İpi

Ətraflı məlumat

Dekorativ Bitkiləri Bağlama İpi

Ətraflı məlumat

Tam Alçaq Boylu Budaq Ayırma Aparatı

Ətraflı məlumat

Yarı Alçaq Boylu Budaq Açma Aparatı

Ətraflı məlumat

Pomidor Bağlama Klipsi

Ətraflı məlumat

Kölgələmə Klipsi

Ətraflı məlumat

Ting Torbası

Ətraflı məlumat

Ağac Calaq Pastası

Ətraflı məlumat

Omega Ağac Calaq Maşını

Ətraflı məlumat

Ağac Calaq Cihazı

Ətraflı məlumat

Ağac Calama Bıçağı

Ətraflı məlumat

Taxta Dirəklər Üçün Başliq

Ətraflı məlumat

Dəmir Dirəklər Üçün Başlıq

Ətraflı məlumat

Dam Setkası (Tor) Klipsi

Ətraflı məlumat

Setka (Tor) Toplama Aparatı

Ətraflı məlumat

İstixana Asqısı (Pomidor, Xiyar üçün)

Ətraflı məlumat

İstixana Asqısı

Ətraflı məlumat

Gövdə Qarmağı

Ətraflı məlumat

Budaq Dəsdək Çəngəli

Ətraflı məlumat